Yrityskohtainen sopimus Kotkamills Oy:n kanssa hyväksytty

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt Sähköliiton ja Kotkamills Oy:n välisen yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Kyseessä on Sähköliiton toinen yrityskohtainen sopimus metsäteollisuuden alalla.

Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan MM Kotkamills Boards Oy:n ja MM Kotkamills Absorbex Oy:n sähköalan työntekijöiden työsuhteissa.

Sopimuskausi on 29 kuukautta: ensi vuoden alusta toukokuun 2024 loppuun.

Työehtosopimukseen sisältyvät korotukset ovat yhteensä hieman vajaat viisi prosenttia. Sopimus korottaa palkkoja 16 sentin yleiskorotuksella ja saman suuruisella paikallisella erällä vuoden 2022 helmikuun lopusta lähtien. Maaliskuun lopusta 2023 lähtien palkat nousevat 21 sentin yleiskorotuksella ja yhtä suurella paikallisella erällä. Vuodelle 2024 sopimukseen sisältyy tammikuun puolivälistä lähtien maksettava 9 sentin yleiskorotus ja paikallinen erä.

Yrityskohtaisen sopimuksen pohjana on käytetty nykyistä, tämän vuoden lopussa päättyvää Sähköliiton ja Metsäteollisuus ry:n välistä työehtosopimusta, ns. keltaista kirjaa. Osapuolet eivät enää neuvottele valtakunnallista työehtosopimusta, sillä Metsäteollisuus ry ilmoitti viime vuoden lopulla jättävänsä työehtosopimustoiminnan ja siirtävänsä työehdoista sopimisen alan yritysten harteille. 

‒ Uudenlaisessa neuvottelutilanteessa yhteistyö Kotkamills Oy:n kanssa on ollut erityisen sujuvaa, toteaa Sähköliiton teollisuus- ja erityisalojen työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.

‒ Myös Paperiliitto ansaitsee kiitoksen tähänastisesta liittojen välisestä yhteistyöstä, joka vielä tiivistynee vuodenvaihdetta kohden, arvioi Sähköliiton vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila.

Sopimuksen yksityiskohtaiset tekstimuutokset julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin.

Sähköliitto solmi ensimmäisen yrityskohtaisen työehtosopimuksensa lokakuun loppupuolella Stora Enso -konsernin kanssa.