Yritys ja yhteisö muutoksessa: yhteistoimintatiedon yleinen kurssi, Kiljavan opisto

21.‒23.11.2022 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kohderyhmä ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaedustajat ja muut henkilöstön edustajat.

Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään yhteistoimintalain tärkeys henkilöstöpolitiikan ja neuvottelujen kokonaisuudessa ja auttaa osapuolia käyttämään yhteistoimintaa välineenä työpaikan kehittämiseen. Kurssilla kiinnitetään huomiota yhteistoimintalain toimimiseen käytännössä ja miten työpaikalla tulee toimia yhteistoiminnassa työnantajan kanssa muutostilanteissa.

Avainsisältöjä ovat

  • yhteistoiminnan haasteet työpaikalla
  • yhteistoimintalain henki ja lain tuomat velvoitteet
  • yhteistoiminta muutostilanteessa
  • muutoksen hallinta ja sen kehittäminen työyhteisössä
  • luottamushenkilöiden oma toimintamalli
  • yhteistoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.