Ylityökieltoon? Työhuonekunnat koolle!

Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro aloittavat ylityökiellon teollisuuden työpaikoilla maanantaina 17. syyskuuta. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja se on vastatoimi hallituksen aikomuksille heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa alle 20 työntekijän yrityksissä.

Sähköliitto ei ole tehnyt ylityökiellosta järjestöpäätöstä.

Teknologiateollisuuden sopimusalan sähköliittolaiset työntekijät eivät ole työrauhan piirissä, ja heidän työhuonekuntiensa tulisikin nyt kokoontua keskustelemaan ja päättämään omista toimenpiteistään.

Sähköliitto muistuttaa myös muiden sopimusalojen jäseniä, että työaikalain mukaan ylityö edellyttää aina työntekijän suostumusta, eikä työnantaja voi edellyttää työntekijältä ylityön tekemistä.

Sähköliiton hallitus tekee jatkosta lisää päätöksiä.

SAK kertoi elokuun puolivälissä liittojensa aloittavan tarvittaessa järjestölliset toimet irtisanomissuojan heikennyksiä vastaan, mikäli maan hallitus ei vedä lakimuutosta pois valmistelusta.

Lue SAK:n järjestöllisten toimien perusteluista täältä.