Yli 2 500 sähköpaloa viime vuonna

Sähkölaitteesta tai -asennuksesta alkaneita tulipaloja sattui viime vuonna yli 2 500. Määrä on pysynyt suunnilleen samana vuodesta toiseen. Sähköpalojen yleisin syy oli lieden valvomaton tai huolimaton käyttö (noin 950 tapausta). Valaisimista alkaneita paloja oli noin 200 ja kiukaasta noin 140.

Sähköpaloissa menehtyi viime vuonna 11 ihmistä. Kuudessa kuolemantapauksessa palo alkoi sähköliedestä. 2010-luvulla sähköpaloissa on menehtynyt keskimäärin 15 ihmistä vuodessa. 

Sähköpalolla tarkoitetaan tulipaloa, joka saa syttymisenergiansa suoraan sähköstä, esimerkiksi liedestä, kiukaasta, kylmälaitteesta, valaisimesta tai sähköasennuksesta. Laitteesta alkaneen palon syynä on usein ihmisen toiminta. Yleisin palon aiheuttaja on lieden unohtuminen päälle tai sen kytkeytyminen vahingossa päälle, jolloin liedelle jäänyt ruoka tai materiaali on syttynyt tuleen. Kiuaspaloja aiheuttavat tavallisimmin pyykin kuivattaminen löylyhuoneessa tai kiukaalle kuulumattomat esineet.

Lukumäärät ovat peräisin Pelastustoimen PRONTO-rekisteristä.