Yhteistoimintalain uudistus eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uudesta yhteistoimintalaista. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Uuden lain pääperiaatteita on kolme:

  1. Työnantajan ja henkilöstön tai sen edustajien tuee käydä säännöllistä vuoropuhelua. 
  2. Henkilöstön edustaja saa vahvemman roolin muutosneuvotteluissa, joiksi kutsutaan prosessia, jossa neuvotellaan henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista, esimerkiksi henkilöstövähennyksistä.

  3. Henkilöstön edustajan asema yrityksen hallinnossa tarkentuu, ja häntä kutsutaan hallintoedustajaksi.

Uutta lakia sovellettaisiin vähintään 20 työntekijän yrityksissä ja yhteisöissä, hallintoedustajaa koskevaa säännöstä vähintään 150 työntekijän yrityksissä.

SAK on tyytyväinen, että uudistus on vihdoin toteutumassa ja että se edistää jatkuvaa vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä.

– Se antaa mahdollisuuden käydä aitoa keskustelua yrityksen tilasta ja tulevaisuudesta ja reagoida haasteisiin muutenkin kuin henkilöstöä vähentämällä, johtaja Heli Puura sanoo.