VTT: Puolet valmiita sähkölaitteiden etäohjaukseen

VTT:n selvityksen mukaan 57,5 prosenttia kuluttajista suhtautuu kotinsa sähkölaitteiden etäohjaukseen myönteisesti. Etäohjaukseen perustuva kulutusjousto on yksi ratkaisu tasapainon saavuttamiseksi sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä. 

Yhteiskunta sähköistyy kiihtyvällä tahdilla, ja sähköä käytetään uusilla tavoilla muun muassa lämpöpumpuissa ja sähköautojen latauksessa. Kulutuksen lisääntyminen luo kuitenkin tarpeita sähkön käytön ohjaamiseen. Lisäksi uusiutuvien tuotantotapojen, kuten aurinko- ja tuulienergian lisääntyminen, luovat uusia haasteita sähköjärjestelmälle.

Yhdessä nämä muutokset aiheuttavat sähköverkkoon kuormitushuippuja, jotka rasittavat niin sähkönjakelun kuin ja -tuotannon infrastruktuuria. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi, selvittää erikoistutkija Anne Immonen VTT:ltä.

Yhtenä ratkaisuna huippujen hallintaan on luoda paremmat edellytykset sähkön kulutusjoustolle sähkömarkkinoilla. Joustavien kuormien älykäs, markkinaehtoinen ohjaaminen auttaisi tasoittamaan verkon kuormia.

– Kuluttajat määrittelisivät, missä rajoissa he voisivat esimerkiksi siirtää sähkölaitteiden käyttöä aikaan, jolloin sähköä on enemmän saatavilla. Kuluttajalle ei välttämättä ole merkitystä, millä hetkellä vesivaraajaan syötetään tarvittava määrä energiaa, kunhan lämmintä vettä riittää. Älykkäämpi kuormanohjaus tasaisi kuitenkin kulutushuippuja ja toisi sähköverkon tuotantoon ja jakeluun paljon hyötyjä, selvittää Immonen.

VTT:n kysely selvitti, kuinka kuluttajat suhtautuvat ajatukseen, että kolmas osapuoli ohjaisi etänä heidän laitteitaan. Kyselyyn vastasi 2110 sähkön pienkuluttajaa, joista 57,5 prosenttia suhtautui ajatukseen myönteisesti. 49 prosenttia olisi valmis oman kotinsa sähkölaitteiden etäohjaukseen, jos se tapahtuisi huomaamatta ja hyödyttäisi myös kuluttajaa itseään.

Etäohjaukseen suostuvaiset vastaajat toivoivat etenkin rahallista hyötyä: 92 prosenttia toivoi pienempää sähkölaskua. Myös ympäristöhyöty oli tärkeä: 51 prosenttia toivoi kulutusjouston lisäävän uusiutuvan energian käyttöä ja vähentävän päästöjä. Suuri osa vastaajista halusi myös itse optimoida kulutustaan ja saada tietoa kotinsa kulutuspiikeistä. Jopa 65 prosenttia olisi valmis järkeistämään kulutustaan muun muassa välttämällä sähkölaitteiden yhtäaikaista käyttöä.

Noin puolet vastaajista suhtautui etäohjaukseen epäilevästi. Huolenaiheina mainittiin muun muassa yksityisyyden ja kontrollin menettäminen, mahdolliset lisäkustannukset, tietoturvariskit, tekniikan toimivuus sekä pelko siitä, että joku muu hyötyy ja kuluttajalle jäävät vain haitat. Moni koki riittäväksi ohjata itse sähkölaitteitaan.

– Silloin kulutusjouston suuremman mittakaavan hyödyt sähkömarkkinoilla jäävät saamatta. Jouston perimmäinen tarkoitus on tukea uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa, Immonen sanoo.

Kysely tehtiin verkossa osana VTT:n, Business Finlandin ja suomalaisten yritysten EDES-tutkimusprojektia (Energy Data Ecosystems and Services) marras-joulukuussa 2018. Myös Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto osallistuivat kyselyn jakeluun.