Valtakunnansovittelija: Ratkaisua ei löydettävissä UPM-kiistaan ennen työnseisauksen alkamista

Valtakunnansovittelija on hakenut ratkaisua kiistaan, jossa osapuolina ovat Sähköliitto, Paperiliitto ja Ammattiliitto Pro sekä työnantajapuolta edustava UPM. Osapuolten näkemykset työehtosopimusten tekemisestä ovat liian kaukana toisistaan.

Sovittelija on todennut, ettei ratkaisuja osapuolten kesken ole löydettävissä ennen 1. tammikuuta alkavaa työnseisausta. Ammattiliitot ovat ilmoittaneet seisauksen jatkuvan 22. tammikuuta saakka.