Valmiuslain vaikutukset Sähköliiton sopimusaloilla

Suomen hallitus on antanut asetuksia, jotka liittyvät valmiuslain käyttöönottoon koronavirusepidemian vuoksi. Valtioneuvoston asetukset koskevat myös Sähköliiton sopimusaloja. Valtioneuvosto on määritellyt yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön ja listauksessa on mainittu mm. Sähkö -, lämpö- ja polttoainehuolto ml. jakelu ja siirto, tietoliikenneverkkojen turvaaminen, ydinvoimalaitokset.

 

Näitä ja muita mahdollisia sähköalan töitä, jotka liittyvät listattuihin töihin tehdään ainakin Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksella ja hyvin mahdollisesti myös muilla työehtosopimuksilla. Tällä listauksella on määritelty työntekijöitä, joiden lapsille taataan lähiopetus kouluissa, vaikka koulut ovat yleisesti suljettu.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo kotisivuillaan, että ministeriö antaa ohjeet koulutuksen järjestäjälle, miten tätä määräystä sovelletaan.

 

Toinen rajatumpi asetus koskee työnantajan oikeutta poiketa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Asetus löytyy valtioneuvoston kotisivuilta. Tätä asetusta saadaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Tätä asetusta ei pidä sekoittaa laajempaan listaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseksi katsotuista aloista. Asetuksessa annetaan työnantajalle oikeus mm. perua vuosilomia, siirtää loman antamisajankohtaa, poiketa ylityötä koskevasta suostumuksesta, eli teettää ylityötä ilman suostumusta ja poiketa lepoajoista.

 

Valtioneuvoston asetus ei siis anna työnantajalle oikeutta poiketa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä Energia-ICT-Verkosto-alalla tai muilla sopimusaloilla.

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö:

 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto

 

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä:

 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/tyonantajalle-mahdollisuus-poiketa-valiaikaisesti-tyoaikaa-ja-vuosilomaa-koskevista-jarjestelyista-yhteiskunnan-kriittisissa-toiminnoissa