Väliaikainen lakimuutos: Ansiopäivärahaa voidaan maksaa puolelta vuodelta ennakkoon ennen päätöksen saamista

Työttömyysturvalakia on jälleen muutettu koronakriisin takia väliaikaisesti, että muun muassa ansiopäivärahahakemuksia pystyttäisiin käsittelemään entistä nopeammin. Muutokset tulevat voimaan ensi maanantaina 11. toukokuuta.

Tällä viikolla hyväksytyn lakimuutoksen mukaan työttömyysetuutta on mahdollista maksaa ennakkoon puolen vuoden ajalta. Tällöin hakijan ei tarvitse odottaa etuuttaan siihen saakka, että maksupäätös on tehty.

Lisäksi osa-aikatyötä tekevälle maksettavaan soviteltuun ansiopäivärahaan liittyvät sovittelujaksoa ja laskennallista tuloa koskeva säädökset poistuvat määräajaksi. 

Laki on voimassa lokakuun loppuun, ja sitä sovelletaan sen voimassaoloaikana alkaviin hakujaksoihin. Ennakkomaksua voidaan kuitenkin maksaa jo aiemmin saapuneiden hakemusten tekijöille.