Vain kassan jäsenet ja tietyt eläkeläisjäsenet, varmistakaa äänioikeutenne 30.6. mennessä

Kesäkuun lopussa päättyy vain kassaan kuuluvien jäsenten sekä tiettyjen eläkeläisjäsenten mahdollisuus varmistaa äänioikeutensa Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaaleissa. Viimeistään nyt kannattaa toimia!

Äänioikeus koskee kahdenlaisia eläkeläisjäseniä:

  1. ennen 13.11.1999 eläkkeelle siirtyneitä, jotka rekisteröityvät jollekin sopimusalalle liiton jäsenrekisteriin.
  2. heitä, jotka ovat saavuttaneet vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta 13.11.1999–10.11.2007 ja jotka ovat rekisteröityneet liiton jäsenrekisteriin jollekin sopimusalalle. Heidän äänioikeutensa kuitenkin päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana 65 ikävuotta tulee täyteen.

Heidän on äänestääkseen ilmoittauduttava omatoimisesti äänioikeutettujen rekisteriin. Tätä varten laaditun lomakkeen voi tilata liitosta osoitteesta teija.niemenmaa@sahkoliitto.fi tai puhelimitse 050 371 8961. Lomake tulee palauttaa Sähköliittoon 30. kesäkuuta kello 16 mennessä.

Pelkästään Sähköalojen työttömyyskassaan kuuluvien puolestaan tulee rekisteröityä äänestäjiksi 30. kesäkuuta mennessä ottamalla yhteyttä osoitteeseen mirva.virtanen@sahkoliitto.fi.

Lisää tietoa äänioikeuden erityistapauksista löytyy Vaalit-osion Äänioikeus-alasivulta.