Uusi korvauskeskituntiansion korotusprosentti on 1,8

Sähköliiton hallitus on hyväksynyt sähköistys- ja sähköasennusalan korvauskeskituntiansion korotusprosentiksi 1,8. Työehtosopimukseen sisältyvä korotusprosentti koskee lomanmääräytymisvuotta 2019–2020, joka alkaa 1. huhtikuuta tänä vuonna ja päättyy 31. maaliskuuta ensi vuonna.

Maaliskuun 2019 lopussa päättyvän lomanmääräytymisvuoden ajalta työntekijälle määritellään vuosilomakeskituntiansio, jonka perusteella kertyneiden lomapäivien palkat määritellään. Samaa vuosilomakeskituntiansiota korotetaan sovitulla korotusprosentilla, jotta työntekijälle saadaan määriteltyä korvauskeskituntiansio.

Korvauskeskituntiansiota käytetään koko seuraavan lomanmääräytymisvuoden ajan niissä suorituksissa, joista työehtosopimus erikseen määrää: esimerkiksi arkipyhäkorvauksissa, sairausajan palkoissa ja työajanlyhennyskorvauksissa. Uutta korvauskeskituntiansiota aletaan käyttää 1. huhtikuuta 2019 tai lähinnä tätä ennen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Korvauskeskituntiansion korotusprosentin on hyväksynyt myös Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen työnantajapuoli eli Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Palvelualan työnantajat Palta ry