UPM Plywood Oy:n kanssa kolmivuotinen sopimus

Sähköliiton hallitus on hyväksynyt Teollisuusliiton, Sähköliiton ja UPM Plywood Oy:n vaneriliiketoimintaa koskevan yritys- ja liiketoimintakohtaisen työehtosopimuksen.

Sopimuskausi on 36 kuukautta: se alkaa ensi vuoden alussa ja päättyy vuoden 2024 lopussa.

Vaikka sopimus on uusi ja merkittävästi aiempaa lyhyempi, se vastaa keskeisiltä osiltaan aiempaa työehtosopimusta ja on työntekijöiden ostovoimaa vahvistava.

‒ Syntynyt ratkaisu huomioi kunnossapito-osastojen luottamushenkilöiden aseman ja myös sähkötyötä tekevien työehdot, kuten tähänkin asti, toteaa teollisuus- ja erityisalojen työehtoasiantuntija Mikko Korpinen.