Unohtuivatko luottamusmiesvaalit ja -ilmoitus? Nyt asia kuntoon!

Sähköliitosta puuttuu vielä viime vuonna pidettyjen luottamusmiesvaalien luottamusmiesilmoituksia. On luottamusmiehen vastuulla, että valintaan liittyvissä järjestelyissä ja vahvistamisessa noudatetaan liiton luottamusmiesvaaliohjeita

Vaalit tulee järjestää parillisen vuoden syksyllä, ja valinnasta tulee ilmoittaa Sähköliittoon silloinkin, jos vanha luottamusmies jatkaa tehtävässään.

Tässä tiivistetyt toimintaohjeet luottamusmiesvaaleihin ja -ilmoituksen tekemiseen:

  • Järjestäkää työpaikallanne ehdokasasettelu. Tästä vastaa työhuonekunta.
  • Jos ehdokkaita on vain yksi, hänet voidaan yksimielisesti valita luottamusmieheksi.
  • Jos ehdokkaita on useampia, valitkaa vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on järjestää vaalit.
  • Järjestäkää vaalit liiton ohjeiden mukaisesti ja vahvistakaa valinta työpaikalla.
  • Lähettäkää luottamusmiesilmoitus ammattiosaston vahvistettavaksi.
  • Valinnan vahvistamisen jälkeen luottamusmies toimittaa luottamusmiesilmoituksen kopion työnantajalle ja työnantajan kuittauksen jälkeen liittoon.

Luottamusmiesvaaliohjeiden noudattaminen on kaikkien etu. Sähköliitto tarvitsee luottamusmiesilmoitukset, jotta saamme rekisterimme ajan tasalle. Valittu luottamusmies puolestaan pääsee heti luottamustehtävänsä hoitamisen kannalta tärkeiden liiton postitusten piiriin.

Erityisen tärkeäksi luottamusmiesvaaliohjeiden noudattaminen tulee erilaisissa työpaikan ongelmatilanteissa: valitulla henkilöllä on silloin yksiselitteiset valtuudet edustaa työntekijöitä.