Työtaisteluita keskeytymässä – liitot käsittelemään hallituksen esitystä

SAK:n hallitus on käsitellyt tänään maan hallituksen palkansaajajärjestöille eilen tekemää esitystä irtisanomissuojan heikennyksiä koskevassa kiistassa. Keskusjärjestö suosittelee, että sen jäsenliitot käsittelevät uudistettua esitystä hallinnoissaan. SAK:n mukaan uusi esitys saattaa mahdollistaa liittojen työtaistelutoimien keskeyttämisen. Keskusjärjestö arvioi tilannetta, kun lainvalmistelu etenee.

Kolmipäiväinen työtaistelu, johon Sähköliiton mekaanisen metsäteollisuuden sopimusalalla ja erityisaloilla työskentelevät jäsenet osallistuvat, keskeytyy. Työntekijät palaavat vuorolistan mukaisiin työvuoroihinsa lauantaina 27. lokakuuta kello 6. Poliittinen lakko oli suunnattu hallituksen ajamaa irtisanomislakiesitystä vastaan.

 Tänään saaduista esityksen perusteluista löytyi kuitenkin elementtejä, joissa on vahvoja kaikuja eriarvoistavasta alkuperäisestä lakiesityksestä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta huomauttaa.

SAK:n hallitus edellyttääkin, että hallituksen työsopimuslakiesityksen perustelut valmistellaan kolmikantaisesti. Tämän lisäksi nykyisessä laissa todetut epäasiallisen irtisanomisen perusteet tulee säilyttää ennallaan.

Lainsäädännön arviointineuvosto on ottanut kantaa hallituksen lakiesitysluonnokseen toteamalla, että siitä välittyy epämääräinen kuva uudistuksella tavoitelluista vaikutuksista.

"Esityksellä tavoitellaan työllistämiskynnyksen alenemista. Esityksellä ei kuitenkaan uskota olevan merkittäviä vaikutuksia nettotyöllisyyteen, vaan lähinnä työmarkkinoiden dynamiikkaan, työvoiman vaihtuvuuteen ja työn tuottavuuteen. Edellä esitetyn perusteella lakiehdotuksen tarkoitusta tulisi perustella paremmin", neuvosto sanoo kannanotossaan.