Työsuojelun yleinen peruskurssi, Kuopio (etäopetuksena)

19.‒23.4.2021 Etäkoulutuksena Teamsin välityksellä

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan perustiedot myös työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

Avainsisältöjä ovat

  • työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys
  • työsuojelutehtävissä toimivien henkilöiden tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
  • työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
  • ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
  • tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
  • toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset
  • työn ja työympäristön kuormitustekijät
  • työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy opetus ja jaettava materiaali.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.