Työpaikkojen kemikaaliturvallisuus tehovalvonnassa tällä viikolla koko Suomessa

Työsuojeluviranomaiset tekevät tällä viikolla kemikaaliturvallisuuden tehovalvontaa muun muassa teollisuuden työpaikoilla. Viikon aikana tehdään noin 350 tarkastusta lähes 50 tarkastajan voimin. Tehovalvonnan tavoitteena on varmistaa, että työpaikat laittavat kuntoon kemikaaliturvallisuuden perusasiat: kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet ja kemiallisten tekijöiden riskin arvioinnin.

– Työntekijöiden tulee tietää, mitä kemikaalia he käyttävät, miten sitä käytetään turvallisesti ja mitä tulee tehdä, jos altistuu kemikaalille. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että työntekijällä on tarvittavat tiedot ja osaaminen, kertoo ylitarkastaja Satu Auno Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kemikaaliturvallisuuden perusasioissa on edelleen paljon puutteita, vaikka asiaa on valvottu pitkään. Esimerkiksi kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet puuttuvat tai eivät ole työntekijöiden saatavilla, tai ne ovat vain englanniksi.

Kemikaalit voivat aiheuttaa työtapaturmia kuten silmävammoja ja ammattitauteja kuten iho-oireita, syöpää ja lisääntymisterveyden ongelmia.

Tehovalvonta on osa EU:n laajuista Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjaa, jonka järjestää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto vuosina 2018–2019.

Osana valvontahanketta työsuojeluviranomainen on julkaissut lyhyen verkkotestin, jolla työntekijät voivat testata, miten hyvin kemikaaliturvallisuuden perusasiat ovat hallussa. Testi avautuu tästä.