Työoikeuden yleinen täydennyskurssi, Kiljavan opisto

7.‒11.9.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi


Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä:

• työehtosopimusoikeus
• tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat
• työaikalaki ja vuosilomalaki
• työturvallisuusvastuut
• ulkopuolisen työvoiman käyttö
• työelämän tietosuoja
• työrikokset
• työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.