Työoikeuden yleinen peruskurssi, Kiljavan opisto

2.‒6.11.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi


Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi sopii myös ammattiosastojen puheenjohtajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.

Avainsisältöjä:

• työoikeuden luonne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet
• työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden muuttaminen
• työsopimuslaki käytännössä
• yhteistoimintalaki ja -menettely
• työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

Työoikeuden peruskurssi luo perustan muille työoikeudellisille kursseille. Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.