Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteiset digisuositukset

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä on julkaissut tänään yhteiset digisuositukset. Ne vaativat yhteisiä tekoja Suomen digitulevaisuuden eteen ja toteavat, että maan mahdollisuuksiin nähden nykyiset toimenpiteet eivät riitä.

Mukana ovat SAK, STTK, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja Valtion työmarkkinalaitos VTML.

Tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat merkittävät parannukset henkilöstön hyvinvoinnissa, työn tuottavuudessa ja julkisissa palveluissa. Niiden avulla suomalaisille yrityksille löytyvät parhaat edellytykset kasvaa ja menestyä. Työpaikkojen ja työntekijöiden mahdollisuudet työhyvinvoinnin lisäämiseen paranevat. Julkisille organisaatioille digitalisaatio antaa mahdollisuudet laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin palveluihin.

Myönteistä kehitystä on syytä kiihdyttää poliittisilla toimilla, julkisella rahoituksella ja yhteistyöllä. Tavoitteena tulee olla korkealaatuinen työelämä, jossa toteutuu rinnakkain niin työntekijöiden hyvinvointi kuin korkea työn tuottavuus.

Keskeistä muutoksessa ja tulosten saavuttamisessa on yhdessä tekeminen. Se on myös työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämien digisuositusten lähtökohta:

  1. Panostetaan digitalisaation ja tekoälyajan vaatimaan osaamiseen.
  2. Tuetaan työpaikkoja uuden teknologian ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.
  3. Varmistetaan toimintaympäristölle yhtenäiset ja reilut pelisäännöt.
  4. Tavoitteeksi paremmin yhteen toimiva Suomi.

Lue digisuositukset kokonaisuudessaan alta.