Työmarkkinajärjestöt: TYÖ2030-ohjelma auttaa toipumaan koronakriisistä

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) jatkamista vuoteen 2030 saakka. Riittävät voimavarat on turvattava sen toteuttamiselle ohjelmakauden loppuun asti. Järjestöjen mukaan ohjelma on tärkeä osa kokonaisuutta, jonka avulla yrityksiä ja työpaikkoja autetaan toipumaan koronakriisistä.

Äskettäin käynnistetyssä ohjelmassa on hyödynnetty aiempien työelämän kehittämis- ja tuottavuusohjelmien kokemuksia. Toteutuksessa ovat mukana muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Työterveyslaitos, Business Finland, Sitra sekä työmarkkinakeskusjärjestöt SAK, STTK, Akava, EK ja KT.

Järjestöjen mukaan koronakriisi on tehnyt entistä tärkeämmiksi ja ajankohtaisemmiksi kehittämisohjelmalle asetetut neljä tavoitetta:

  1. vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä työpaikoilla
  2. vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria
  3. nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi
  4. nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä

TYÖ2030:n kohderyhmänä ovat eri alojen työpaikat ja niiden muodostamat verkostot. Se, miten hyvin ne onnistuvat omassa kehittämistyössään, ratkaisee niiden menestyksen ja kyvyn työllistää. Kehittämistyön onnistuminen vaikuttaa myönteisesti julkisten organisaatioiden tuloksellisuuteen ja kykyyn uudistua sekä henkilöstön osaamisen kehittymiseen ja sen hyödyntämiseen.  

Työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat juuri ennen koronaepidemian puhkeamista kehittämisohjelman avulla syntyvän jo muutaman ensimmäisen vuoden aikana kokonaan uusia työtehtäviä 3 000 henkilölle ja työvoiman tarjonnan kasvavan vielä huomattavasti tätä enemmän. 

Ohjelman ensimmäinen toimenpide keväällä 2020 oli korona-ajan kekseliäiden työkäytäntöjen ja selviytymistarinoiden kerääminen ja jakaminen.