Työllistymistä tukevalle toiminnalle oma todistuslomake

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on julkaissut sivuillaan lomakkeen, jolla työtön työnhakija voi ilmoittaa osallistuneensa aktiivisuusedellytyksen täyttävään toimintaan. Lomake löytyy täältä nimellä Todistus osallistumisesta työllistymista tukevaan toimintaan. Lomakkeen täyttää toiminnan järjestäjä, esimerkiksi kunta tai ammattiliitto, ja työtön toimittaa sen työttömyyskassaan ansiopäivärahahakemuksensa liitteenä.

Ilmoittamiseen voi käyttää myös toiminnan järjestäjän omaa lomakepohjaa tai ilmoitustapaa, kunhan työttömyyskassa saa siitä riittävät tiedot.

Huhtikuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä muun muassa kunnan tai ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan lukea aktiivisuusedellytykseen.