TYJ:ltä kaksi muutosehdotusta aktiivimalliin

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n mielestä aktiivimallissa tulisi luopua ylimääräisestä byrokratiasta ja luottaa lähtökohtaisesti työttömän omaan ilmoitukseen. Lisäksi aktiivisuusedellytyksen täyttävä toiminta olisi määriteltävä yksinkertaisemmin

Vuoden alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työttömien on täytettävä aktiivisuusedellytys, jotta he välttävät työttömyysturvan leikkauksen. Malliin valmistellaan parhaillaan kahta säädösmuutosta, joiden myötä työttömät voisivat osoittaa aktiivisuuttaan yhä useammalla tavalla. Samalla kuitenkin jo entuudestaan vaikeaselkoinen kokonaisuus muuttuu yhä vaikeammaksi hahmottaa.

TYJ on vastustanut aktiivimallia muun muassa sen vuoksi, että se ei kohtele kansalaisia yhdenvertaisesti. Esimerkiksi ikä, asuinpaikka ja koulutustausta vaikuttavat siihen, onko mallin edellytykset mahdollista täyttää.

Jos malli kuitenkin halutaan säilyttää, TYJ:stä olisi ensiarvoisen tärkeää, että työttömällä on realistiset mahdollisuudet sekä ymmärtää että täyttää edellytykset. Nyt valmisteilla olevat muutokset helpottavat edellytysten täyttämistä, mutta samalla malli monimutkaistuu.

Yhteisjärjestö katsoo, että aktiivimallia olisi muutettava kahdella tavalla, jotta se olisi toimiva ja ymmärrettävä.

Aktiivisuusilmoituksissa olisi luotettava työttömän omaan ilmoitukseen. Tarkempia selvityksiä tehtäisiin vain, jos on syytä epäillä ilmoituksen oikeellisuutta. Aktiivimalliin ehdotettu velvollisuus osoittaa aktiivisuus todistuksella on byrokratiaa lisäävä ja epälooginen.

– Miksi voimme luottaa yksityiseen palvelun järjestäjään mutta emme työttömän omaan ilmoitukseen? kysyy TYJ:n toiminnanjohtaja Niina Jussila.

Lisäksi olisi luovuttava järjestävän tahon määrittelystä ja käytettävä ainoastaan toiminnan laatuun perustuvaa rajausta.

– Aktiivimalliin on lisätty jokaisen muutoksen myötä uusi osa, jolla on omat, toisista poikkeavat edellytyksensä. Kokonaisuus on saatava yksinkertaisemmaksi, toteaa Jussila.