TYJ: Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n mukaan muutos on tärkeä parannus monelle osa-aika- tai keikkatyötä tekevälle, sillä se lisää tulojen säännöllisyyttä. Muutos tulee voimaan nähtävästi huhtikuun alussa.

Nykyään osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt niiden henkilöiden etuuden maksua, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty.

Muutos koskee osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

Viime vuonna joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli osa-aikaisesti tai lyhytaikaisesti niin, että heille maksettiin soviteltua päivärahaa, jossa huomioidaan työtulojen vaikutus.