TYJ arvioi budjettiriihtä: Osa-aikatyössä olevan etuus nopeammin maksuun

Hallituksen budjettiriihessä on sovittu, että osa-aikatyötä tekevän henkilön palkka vaikuttaisi hänelle maksettavaan työttömyysetuuteen vasta, kun se on maksettu. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n mukaan tämä vähentäisi viivästyksiä etuuksien maksatuksessa ja kannustaisi ottamaan vastaan osa-aikaisen työn.

Tätä nykyä osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämän takia niiden henkilöiden etuuden maksu on viivästynyt, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty. Palkka tai sen osa saatetaan maksaa työn tekemistä seuraavan kuukauden puolivälissä tai jopa seuraavan kuukauden lopussa. Silloin myös etuuden maksatus myöhästyy, ja henkilö jää pahimmassa tapauksessa jopa kahdeksi kuukaudeksi ilman palkkaa ja etuutta.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan lähes joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli vuonna 2017 osa-aikaisesti.

TYJ:n mukaan muutos helpottaa myös tulorekisterin käyttöönottoa. Työttömyyskassat alkavat käyttää rekisterin tietoja etuusmaksatuksessa vuoden 2020 alusta. Palkkatiedot kirjataan siihen nimenomaan maksuajankohdan mukaan.

Yrittäjän puolison asema paranee

Budjettiriihessä on myös sovittu, että henkilö, joka työskentelee perheenjäsenensä yrityksessä, katsotaan jatkossa palkansaajaksi myös työttömyysturvajärjestelmässä. Edellytys on, ettei hän itse ole omistanut osuutta yrityksestä viimeisen vuoden aikana.

Yrittäjän puolison tulee olla töissä 12 kuukautta, jotta hän on oikeutettu saamaan palkansaajan ansiopäivärahaa. 

Nykyisin perheenjäsenen yrityksessä työskentelevää pidetään työttömyysturvassa yrittäjänä, vaikka hän ei omista osuutta yrityksestä. Tyypillisesti kyseessä on yrittäjän puoliso.

Nykyinen lainsäädäntö on aiheuttanut väliinputoamisia, sillä osa perheenjäsenen yrityksessä työskentelevistä henkilöistä on kuulunut yrittäjien työttömyyskassan sijasta palkansaajien työttömyyskassaan. Näin he ovat jääneet ilman työttömyysturvaa työttömyyden alkaessa. Väärinvakuuttaminen on johtunut osaltaan siitä, että eläkejärjestelmässä yrittäjän perheenjäsenet katsotaan taas palkansaajiksi.

Budjettiriihessä sovitut lakimuutokset tullevat voimaan ensi vuoden aikana.