TYJ: Ammattiliittojen koulutus voi jatkossa täyttää aktiivisuusehdot

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ muistuttaa hallituksen kehysriihessä sovituista työttömyysturvan muutoksista, jotka tuovat lisää tapoja täyttää aktiivisuusehdot. Aktiivimallin edellytykset täyttävänä aktiivisuutena otetaan vastaisuudessa huomioon työnantajan kilpailukykysopimuksen mukainen irtisanotuille tarjottava koulutus ja valmennus. Myös ammattiliittojen ja -järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, kuntien ja muiden vastaavien toimijoiden yksin tai yhdessä järjestämä työllistymistä tukeva toiminta luetaan aktiivisuudeksi.

Edellytyksenä on, että toimintaa rahoitetaan julkisista varoista tai että TE-toimisto on todennut toiminnan työllisyyttä tukevaksi.

Aktiivisuusedellytyksen uudet täyttämistavat huomioidaan aktiivisuuden seurannassa sen jälkeen, kun niitä koskeva asetus on annettu ja voimassa.

Hallitus valmistelee myös lakimuutosta, jonka jälkeen 25 vuotta täyttäneen työttömän olisi mahdollista opiskella enintään kuuden kuukauden ajan ammatillisia valmiuksia antavia tai yritystoimintaa tukevia opintoja työttömyyspäivärahaa menettämättä. Lyhytkestoista opiskelua koskevaa lakiluonnosta täydennetään niin, että opinnot kerryttävät aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnalle niin, että muutos tulisi voimaan elokuun alusta.

TE-toimisto ei arvioisi työttömän lyhytkestoisten opintojen koulutustarvetta, kuten omaehtoisessa opiskelussa. Erona omaehtoiseen opiskeluun olisi se, että lyhytkestoisten opintojen ajalta työttömyysetuutta ei maksettaisi korotettuna.

TYJ:n mukaan työttömyyskassan jäsenyyttä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että itsensä erheellisesti palkansaajakassassa vakuuttanut työttömyysturvalain mukainen yrittäjän perheenjäsen voi takautuvasti siirtää jäsenyyden yrittäjiä vakuuttavaan työttömyyskassaan. Muutoksen aikataulu ei ole vielä selvillä.