TYJ: Aktiivisuuden kertymisen aikataulu aiheuttaa väärinkäsityksiä

Huhtikuun jälkeen työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös osassa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa. Muutos tulee kuitenkin voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vasta, kun aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa huhtikuun alusta tai sen jälkeen.

Jos työttömän kolme kuukautta kestävä tarkastelujakso alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, uusi työllistymistä tukeva, esimerkiksi ammattiliiton järjestämä toiminta kerryttää aktiivisuutta vasta heinäkuussa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n mielestä muutoksen voimaantulotapa on omiaan aiheuttamaan väärinkäsityksiä työttömyysturvan saajissa. Moni voi osallistua huhtikuussa palveluun siinä käsityksessä, että se täyttää aktiivisuusedellytyksen, vain huomatakseen, että päiväraha leikkautuu joka tapauksessa.

Asetusversiossa, josta sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa ennen asetuksen antamista, oli erilainen voimaantulosäännös. Siinä uudet aktiivisuuden muodot olisivat kerryttäneet aktiivisuutta, jos aktiivisuuden tarkastelujakso päättyy muutoksen voimaantulon jälkeen. Tällöin muutos olisi tullut voimaan käytännössä heti.