TYJ: Aktiivimallin poisto yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ katsoo, että mikäli aktiivimallin mukaiset työttömyysturvan leikkaukset päättyvät, se selkeyttäisi työttömyysturvaa ja yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut hallituksen esitysluonnoksen, jonka mukaan leikkaukset päättyisivät tämän vuoden lopussa. 

TYJ:n mielestä mahdollisuus aktiivisuusehdon täyttämiseen riippuu suuresti asuinpaikasta, iästä ja koulutuksesta. Siksi leikkaus kohdistuu myös aktiivisesti työtä ja koulutusta hakeviin työttömiin.

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus näkyy kassoihin viime vuoden aikana tulleissa valituksissa.

– Satojakin hakemuksia tehneestä työttömästä etuuden leikkaus vähäisen aktiivisuuden perusteella tuntuu ymmärrettävästi kohtuuttomalta, järjestön toiminnanjohtaja Niina Jussila sanoo.

Hänen mukaansa aktiivimalli on myös byrokraattinen ja vaikeaselkoinen. Esimerkiksi kassojen päätösmäärät kasvoivat viime vuonna kymmeniä prosentteja, vaikka työttömyys laski.

– Aktiivimallin myötä sekä työnhakija että työttömyysetuuden maksaja ovat joutuneet käyttämään huomattavan määrän aikaa selvittääkseen, täyttyvätkö mallin edellytykset eri tilanteissa.

Työttömyyskassoilla on valmius luopua aktiivimallista lyhyelläkin varoitusajalla. Ministeriön esitysluonnoksen mukainen siirtymäsäännös, jonka myötä leikattua päivärahaa ei enää maksettaisi vuodenvaihteen jälkeiseltä ajalta, on selkeä sekä etuudensaajan että toimeenpanon kannalta. Siirtymäsäännöksen mukaan viimeiset aktiivimallin mukaiset leikkaukset tehtäisiin joulukuun työttömyyspäiviltä maksettaviin päivärahoihin.