Tutut ongelmat käyttöönottotarkastuksissa ja kunnossapidossa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes huomauttaa, että työvaiheittain tehtävät käyttöönottotarkastukset sekä asianmukainen omavalvonta ja kunnossapito estäisivät monet varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa havaitut puutteet.

Virasto on tehnyt yhteenvedon valtuutettujen tarkastajien ja laitosten viime vuonna ilmoittamista sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksista. Suurin osa kaikista tarkastuksista tehtiin luokan 1b sähkölaitteistoihin. Varmennustarkastuksista noin neljäsosa tehtiin asuinrakennuksiin ja suunnilleen sama määrä käytön johtajaa edellyttäviin laitteistoihin. Määräaikaistarkastuksistakin vajaa viidennes tehtiin ns. käytön johtaja -kohteisiin.

Vajaassa 60 prosentissa varmennustarkastuskohteista ei todettu merkittäviä puutteita. Osuus on samalla tasolla kuin edellisvuonna. Noin viidennes havaituista puutteista koski huomattavia käyttöönottotarkastuksen tekemiseen liittyviä puutteita. Saman verran oli huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita – yli puolet oli siis huomattavia asennusvirheitä.

Määräaikaistarkastuskohteista puolestaan hieman yli neljänneksessä ei todettu merkittäviä puutteita, mikä vastaa edellisvuoden tasoa. Havaituista puutteista melkein 30 prosenttia koski huomattavia asennusten dokumentaatiopuutteita, noin viidennes huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä laiminlyöntejä, reilu neljännes huomattavia asennuspuutteita ja 14 prosenttia käyttöönottovaiheeseen liittyviä laiminlyöntejä.

Vakavia asennusvirheitä ja -puutteita todettiin viime vuonna joka 28. varmennustarkastetussa asennuskohteessa ja noin joka kahdeksannessa määräaikaistarkastetussa sähkölaitteistossa. 

Varmennustarkastuksissa havaittuja tavallisimpia puutteita olivat muun muassa jännitteeltään liian erilaisten johtimien yhteen niputtaminen, löysät liitokset ja irralliset johtimet keskuksissa sekä palokatkojen puuttuminen. 

Määräaikaistarkastuksissa puolestaan löytyi esimerkiksi päättämättömiä kaapeleita, löysiä liitoksia ja ylisuuria sulakkeita.

Valtuutetut tarkastajat ja laitokset tekivät viime vuonna 6 006 varmennus- ja 3 346 määräaikaistarkastusta. Uusintatarkastuksia jouduttiin määräämään 112: varmennuksissa 27 ja määräaikaisissa 85.

Lue aiheesta tarkemmin Tukesin sivuilta.