Tutkimushanke tekee sähkön käyttäjästä aktiivisen toimijan

Viisi energiayhtiötä on käynnistänyt tutkimusyhteistyön, joka koskee sähkön käyttäjän osallistamista energiamarkkinoiden muutokseen. Asiakas energiavaikuttajana -niminen hanke toteutetaan yhdessä yhtiöiden asiakkaiden kanssa, ja se sisältää noin vuoden mittaisen kokeilujakson.

Kokeilujakson aikana yhtiöt asentavat kokeiluun osallistuvien asiakkaiden kotien sähkökeskuksiin kulutusta ohjaavia eri älykotiratkaisuja ja keräävät dataa sekä käyttäjien kokemuksia. Tuloksia käytetään uusien palvelujen jatkokehityksen pohjana.

Yhteishankkeen taustalla on energiajärjestelmän muutos, joka nostaa asiakkaan aktiiviseksi toimijaksi. Verkon kannalta laaja joukko älykkään energianhallinnan palvelujen tilaajia muodostaa tulevaisuudessa ryhmän, joka voi tasapainottaa sähkön kysyntää ja tarjontaa. Sähkön kulutuksen ohjaus todellisen tarpeen ja verkon kuormituksen mukaan tarjoaa sähkön käyttäjälle säästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta.

Tutkimusyhteistyössä ovat mukana KSS Energia Oy, Leppäkosken Energia Oy, Lännen Omavoima Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Vaasan Sähkö Oy.