Tutkimus: Suomalaiset haluavat ammattiliittojen sopivan työelämän pelisäännöistä

Tänään julkistetun tutkimukseen mukaan 53 prosenttia suomalaisista pitää työehtosopimusneuvotteluja parhaana tapana sopia pelisäännöistä työmarkkinoilla. Vastaajat pelkäävät yksilöllisen sopimisen luovan työmarkkinoille epätasa-arvoa.

Tutkimuksen takana ovat E2 Tutkimus ja Teollisuuden palkansaajat sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Ammattiliitto Pro ja Paperiliitto. Tutkimusraportin nimi on Työn sukupolvet – tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä, ja siinä vertaillaan nuorten ja keski-ikäisten näkemyksiä ja tarkastellaan sukupolvien välistä suhdetta.

Teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtajan Juri Aaltosen mukaan tutkimustulos todistaa, että suomalaiset ovat yhdessä sopimisen kansaa.  

‒ Työnantajaliittojen Teknologiateollisuuden ja Metsäteollisuuden tavoitteet päästä eroon työehtosopimuksista ja yhdessä sovituista pelisäännöistä eivät siis tutkimuksen mukaan saa kansalaisilta tukea.  

69 prosenttia vastaajista sanoi, että ammattiliittoja tarvitaan huolehtimaan palkansaajien eduista. Joka neljäs suhtautuu liiton rooliin vähän epäilevästi, ja 5 prosenttia ei näe ammattiliittoja lainkaan tarpeelliseksi.  

26 prosenttia sanoo, että jokaisen tulisi voida neuvotella itse oman työsuhteensa ehdot työnantajan kanssa riippumatta yleisistä työehtosopimuksista. Puolet vastaajista eli 48 prosenttia on eri mieltä. Noin viidennes on asiasta osittain samaa, osittain eri mieltä.

Ainakin minimiehdot tulisi sopia yhdessä

Vastaajat pitivät erittäin tärkeänä sitä, että vähintään minimiehdoista sovitaan yhteisesti ja alakohtaisesti, koska yksilöllisen sopimisen koettiin tuottavan epätasa-arvoa. Sen koettiin vaarantavan erityisesti sukupuolten välisen palkkatasa-arvon ja olevan kielteinen tiettyjen väestöryhmien, kuten esimerkiksi maahanmuuttajien kannalta.   

‒ Yksi työehtosopimustoiminnan keskeisimmistä tavoitteista on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Palkan ei tule perustua pärstäkertoimeen eikä ikuiseen vänkäämiseen työehdoista, Aaltonen sanoo. 

Kyselyssä selvitettiin myös tietämystä sopimisen perusteista. Erityisesti nuoret arvioivat, että heidän ikäpolvensa tietää vain vähän ammattiliitoista ja sopimisesta työmarkkinoilla. 

Raportti perustuu kyselyyn, johon vastasi viime vuoden kesäkuussa 4254 henkilöä sekä nuorten (25–29-vuotiaat) ja keski-ikäisten (50–55-vuotiaat) ryhmähaastatteluihin, joihin osallistui yhteensä 47 henkilöä. Haastattelut toteutettiin lokakuussa 2020.

Tutkimuksen ovat tehneet ohjelmajohtaja, VTT Jenni Simonen sekä tutkimuskoordinaattori, YTM Aino Heikkilä ja tutkija, VTT Jussi Westinen E2 Tutkimuksesta.

Sähköliitto on Teollisuuden palkansaajien jäsen.