Tuottavuus ja hyvinvointi: Luottamusmiesten yleinen täydennyskurssi, Kiljavan opisto

14.‒15.9.2020 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiesten perus- ja/tai jatkokurssin käyneille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi sopii erinomaisesti myös työnjohto- ja suunnittelutehtävissä oleville, henkilöstöasioista vastaaville ja muille esimiestehtävissä toimiville.

Kurssin tavoitteena on tukea luottamusmiehen toimintaa työpaikan aktiivisena kehittäjänä ja antaa hänelle välineitä ja valmiuksia hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan edistämiseen työpaikalla. Esimiehille kurssi antaa lisävalmiuksia yhteistoimintaan työpaikalla ja kykyä käsitellä vaikeitakin asioita yhdessä luottamusmiesten kanssa.

Avainsisältöjä

• Tulevaisuuden työelämän näkymät
• Nykyinen ja kehittyvä luottamusmiestoiminta osana työyhteisön kehittämistä
• Tuottavuus, työhyvinvointi ja yhteistoiminta
• Muutosvastarinnasta kehitysresurssien hyödyntämiseen
• Kehittämisen menetelmiä
• Oman työpaikan kehittäminen

Tämä kurssi siirrettiin keväältä syksyyn. Se samalla myös yhdistettiin työsuojelun täydennyskurssin kanssa.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.