Tukes muistuttaa maakaapeloinnin pelisäännöistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kertoo saaneensa viime aikoina huolestuttavan useita ilmoituksia, siitä että kaapelointityötä ei ole tehty sähköturvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Verkon rakentamisen osapuolten omavalvonta on riittämätöntä, ja joissain tapauksissa määräysten vastaisista asennuksista on aiheutunut suoranaista vaaraa.

Pääosa puutehavainnoista kertoo, että kaapeleiden asennussyvyys ei ole riittävä tai niiden mekaaninen suojaus on puutteellinen. Vakavimmissa tapauksissa kaapeleita on ollut täysin suojaamattomana maan pinnalla. Räikeimpiä asennuspuutteita on esiintynyt paikoissa, joissa vaadittua asennussyvyyttä ei ole saavutettu maaperään liittyvien syiden takia ja kaapelit olisi tullut suojata esimerkiksi suojakourulla, -putkella, -levyillä tai betonoimalla.

Määräysten vastaisista asennuksista on aiheutunut suoranaisia vaaratilanteita, kun puutteellisesti asennettu kaapeli on vaurioitunut mekaanisesti. Vaaraa ovat olleet omiaan aiheuttamaan myös verkostotyön yhteydessä vaurioituneet ja korjaamatta jätetyt ilmajohtoverkon harukset ja pylväsmaadoitukset.

Lue Tukesin tiedote täältä.