TP:n kysely: Tessejä noudattavat ja tuntevat yrityspäättäjät tyytyväisimpiä järjestelmään

Yritysten välillä on hajontaa työehtosopimuksia koskevissa näkemyksissä enemmän kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Lisäksi useampi yrityspäättäjä antaa suomalaiselle TES-järjestelmälle myönteisen kuin kielteisen kokonaisarvion.

Teollisuuden palkansaajat TP ry:n yrityspäättäjille teettämän kyselyn tulokset julkaistiin eilen uusimmassa Edistys-analyysissä, jonka nimi on Mainettaan parempi. Yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisesta työmarkkinamallista.

Kyselyllä TP halusi selvittää, mitä yrityksissä ajatellaan suomalaisesta TES-järjestelmästä ja paikallisesta sopimisesta. Mitä etuja ja haittoja valtakunnallisilla työehtosopimuksilla koetaan olevan? Minkälaisia tarpeita ja haasteita yrityksissä on paikallisen sopimisen suhteen?

Vastausten perusteella työehtosopimuksia noudattavat ja tuntevat yrityspäättäjät ovat tyytyväisimpiä yrityksessään noudatettuihin työehtoihin ja suomalaiseen TES-järjestelmään. Kielteisimmät arviot antavat ne, jotka tuntevat yrityksissään noudatetut työehtosopimukset enintään kohtalaisesti, ja ne, joiden yrityksissä ei noudateta työehtosopimuksia lainkaan. Suurimmissä yrityksissä ollaan suomalaiseen työehtosopimusjärjestelmään kaikkein tyytyväisimpiä.

Tuloksista näkyy myös, että paikallisen sopimisen lisäämiselle koettu tarve on suuri. Vastauksissa oli hajontaa, mutta yleisin vastaus oli, että paikallista sopimista tulisi lisätä valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa. Lähes puolet yrityspäättäjistä kuitenkin arvioi, että joltakin tai kummaltakin neuvotteluosapuolelta puuttuu tarvittava osaaminen paikallisen sopimisen lisäämiseksi.

Sähköliitto on yksi TP:n 14 jäsenliitosta.