TP: Kolmen T:n kasvuohjelma viennin ja teollisuuden tukemiseksi

Teollisuuden palkansaajat TP ry:n syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019–2020 valittiin Petri Vanhala Paperiliitosta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta ja Samu Salo Insinööriliitosta.

Puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden välein eri palkansaajakeskusjärjestöä edustavien jäsenliittojen kesken. TP:llä on kaikkiaan 17 jäsenliittoa, joista Sähköliitto on yksi.

Teollisuuden palkansaajat esittää kolmen T:n kasvuohjelmaa Suomen viennin ja teollisuuden tukemiseksi. Ohjelmassa on useita toimenpiteitä uusien teknologisten innovaatioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, teollisuuden toimintaympäristön vahvistamiseen sekä suomalaisten tietotaitojen jatkuvaan kehittämiseen.

Teknologisten innovaatioiden vauhdittamiseksi TP vaatii TKI-rahoituksen lisäämistä vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Julkisissa hankinnoissa on painotettava vientiä tukevien referenssimarkkinoiden luomista, työllisyyttä sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä.

Vakaa toimintaympäristö on viennin ja teollisuuden innovaatiovetoisen kasvun tärkeimpiä edellytyksiä. TP peräänkuuluttaa valtiovallalta sitoutumista kansakunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeisiin ja pitkäjänteisiin kehityshankkeisiin liikenne-, viestintä- ja energiapolitiikassa. Luottamusta repiviä sanelu ja poliittisiin suhdanteisiin perustuva lyhytnäköinen voitontavoittelu on lopetettava.

TP esittää kasvuohjelmassaan keinoja suomalaisten osaamisen päivittämiseksi digiaikaan varhaiskasvatuksen laajentamisesta työssäkäyvien koulutustarjonnan vahvistamiseen. Oppivelvollisuusikää on nostettava koskemaan koko toisen asteen koulutusta. Työelämän tietotaidot rakentuvat hyvälle peruskoulutukselle, ajantasaiselle ja vahvasti resursoidulle ammatilliselle koulutukselle sekä riittävälle työssä kouluttautumiselle.