Totta vai tarua? 5 väittämää työtaistelutoimistamme ja oikaisut niihin

Sähköliiton voimassa oleva ylityökielto ja ensi viikon torstaina 21. marraskuuta alkavaksi ilmoitettu neljän viikon mittainen työnseisaus Teknologiateollisuus ry:n tietyissä jäsenyrityksissä ovat synnyttäneet erilaisia harhaluuloja. Niihin perustuvia väittämiä on levinnyt siellä täällä. Tahallisesti vai tahattomasti; sitä sopii kysyä. 

Oikaisemme tässä viisi Sähköliittoonkin kantautunutta väittämää.

 

VÄITTÄMÄ 1: Sähköliitto tavoittelee työtaistelutoimillaan omaa teollisuuden työehtosopimustaan, ns. punaista kirjaa takaisin.

OIKAISU: Työtaistelutoimien syy on se, että Teknologiateollisuus ry katkaisi neuvottelut teollisuuden sähköasentajien asemasta ja edustuksesta työpaikoilla. Heitä ovat kahden vuoden ajan edustaneet yhteyshenkilöiksi muuttuneet Sähköliiton entiset luottamusmiehet sekä Teollisuusliiton pääluottamusmiehet. Teknologiateollisuuden kannan mukaan sähköliittolaisia ei pian edustaisi kukaan.

Menetimme punaisen kirjan yli kaksi vuotta sitten, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sisällyttivät sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa, ns. vihreään kirjaan.

Tavoitteemme on, että Sähköliiton jäsenillä on jatkossakin omat toimivaltaiset ja tunnustetut edustajansa työpaikalla. Tavoitteemme ei ole luoda päällekkäisyyksiä tai ristiriitoja työpaikkatason edustamisen, paikallisen sopimisen tai minkään muun edunvalvonnallisen seikan osalta. Olemme tehneet Teknologiateollisuus ry:lle useita esityksiä asian sopimiseksi.
VÄITTÄMÄ 2: Sähköliitto tekee työtaistelutoimillaan järjestöpolitiikkaa.

OIKAISU: Jäsenemme teollisuuden työpaikoilla ovat tehneet selväksi, että he haluavat sähköliittolaisen edustamaan itseään. Sähköliitto tekee kaikkensa vastatakseen jäsenten vaatimukseen. Teknologiateollisuus ry:n parin viime vuoden aikainen toiminta sen sijaan haiskahtaa vahvasti järjestöpolitiikalta.

Teknologiateollisuuden järjestöpolitiikasta hyvä esimerkki on se, että se yhdessä Teollisuusliiton kanssa sisällytti sähkötyöntekijöiden työehdot vihreään kirjaan. Ja mitä muuta kuin järjestöpolitiikkaa onkaan Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton parin vuoden takainen yritys viedä yleissitovuus Sähköliiton sähköistys- ja sähköasennusalan tessiltä? Työnantajaliitto hyökkää ammattialaperiaatetta vastaan pyrkien alistamaan kaikki vihreän kirjan alle.
 
VÄITTÄMÄ 3: Kun Sähköliitolla oli oma työehtosopimuksensa teollisuudessa, erimielisyyksiä oli jatkuvasti, koska rajat Teollisuusliiton sopimuksen kanssa olivat vaikeasti määriteltävissä.

OIKAISU: Sähköliiton toimiston tietoon ei juurikaan ole tullut ristiriitatilanteita, ei liioin niiden sähköliittolaisten yhteyshenkilöiden tietoon, jotka aikaisemmin olivat luottamusmiehiä. Sen sijaan on tiedossa, että monilla työpaikoilla yhteyshenkilöt tekevät laaja-alaista yhteistyötä Teollisuusliiton pääluottamusmiehen ja työnantajien kanssa. 
VÄITTÄMÄ 4: Isossakin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä on vain muutamia sähköasentajia.

OIKAISU: Pelkästään kymmenessä suurimmassa jäsenyrityksessä sähköliittolaisia on yhteensä lähes 900!  
VÄITTÄMÄ 5: Sähköliitto ostaa jäsenensä lakkoon. 

OIKAISU: Liiton jäsenmaksusta osa ohjataan työtaistelukassaan, joten lakkoavustus on jäsenien omaa rahaa. Lakkoavustuksen määrä on laskettu jäsenistön keskivuosiansioiden mukaan. Sähköliiton hallitus on päättänyt avustuksen määräksi 200 euroa lakkopäivältä. Avustuksesta 16 euroa on verovapaata, ja ylittävä osa on ennakonpidätyksen alaista tuloa. 

Työtaistelutoimia koskevat uutiset löydät täältä ja täältä.