Teollisuuden työnseisaus kestääkin ensi vuoden puolelle

Sähköliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n edustajat ovat tänään selvitelleet valtakunnansovittelijan johdolla, mitä työ- ja elinkeinoministeriön päätös siirtää Sähköliiton työnseisausta merkitsee lakon kestolle ja alkamisajankohdalle.

Työriitalain pykälä on tulkinnanvarainen, ja siksi asiasta on ollut epätietoisuutta. Nyt vahvistettu tieto on, että työnseisaus alkaa 12 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä 5. joulukuuta kello 6 ja päättyy alkuperäisen työtaisteluilmoituksen mukaan neljän viikon kuluttua. Se tarkoittaa, että työnseisaus päättyy 2. tammikuuta kello 22.

Sähköliitto voi siirtää työnseisauksen alkamista yksipuolisesti kolmella vuorokaudella ilmoittamalla siitä osapuolille määräajassa eli kolmea vuorokautta ennen ministeriön päättämän kieltoajan päättymistä.