Teollisuuden sovintokokonaisuudelle kuukausi lisäaikaa

Sähköliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen teollisuuden sähköalan työntekijöitä koskevan sovintokokonaisuuden voimassaolo jatkuu marraskuun loppuun. Alun perin sen piti päättyä lokakuun lopussa.

Kuukauden lisäajalla pyritään ratkaisemaan asia kestävällä ja osapuolia tyydyttävällä tavalla. Neuvotteluja on käyty pitkään kolmen liiton kesken. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että ratkaisu asiaan löytyy neuvottelemalla. 

Sovintokokonaisuudessa määritellään Sähköliiton jäsenten työpaikkaedustus ja edunvalvonta sekä muut ay-oikeudet. Ratkaisu syntyi työnantajaliitto Teknologiateollisuuden ja työntekijäliittojen eli Sähköliiton ja Teollisuusliiton kesken marraskuussa 2017 täydennyksenä valtakunnansovittelijan sovintoesitykseen.

Valtakunnansovittelijan pakeille osapuolet päätyivät, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sisällyttivät sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa eli ns. vihreään kirjaan. Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden välisen työehtosopimuksen eli ns. punaisen kirjan aikakausi päättyi tuolloin.