TEM siirtää Sähköliiton teollisuuden työtaistelua

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään ilmoittanut, että Sähköliiton teollisuuteen julistama työnseisaus siirtyy 5. joulukuuta kello 6 saakka.

Ministeriö perustelee päätöstään sillä, että työnseisaus kohdistuisi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi yleistä etua eikä kiistakysymysten ratkaisemiseen ole riittävästi aikaa ennen työnseisauksen alkamista. Lakon piti alkaa torstaina 21. marraskuuta kello 6.

Ministeriön päätös perustuu työriitojen sovittelusta annettuun lakiin.

Kiistan sovittelua Sähköliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry;n kesken jatketaan lähiaikoina valtakunnansovittelijan johdolla.