Teknologiateollisuuteen ylityökielto valtakunnallisen työehtosopimuksen puolesta

Sähköliitto haluaa edistää valtakunnallisen yleissitovan työehtosopimuksen syntymistä, ja siksi liiton hallitus on tänään päättänyt teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloilla työskentelevien sähköliittolaisten ylityökiellosta ja työnantajan aloitteesta tapahtuvasta vuoronvaihtokiellosta. Kiellot alkavat lauantaina 4. joulukuuta ja päättyvät sunnuntaina 19. joulukuuta.

Päätöksellään Sähköliitto haluaa ilmaista tukensa Teollisuusliitolle, joka on tänään ilmoittanut aloja koskevista ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa keskeytyivät tiistaina 30. marraskuuta, jolloin myös voimassa ollut työehtosopimus umpeutui. Keskeytymiseen johtivat osapuolten varsin erilaiset näkemykset tulevasta palkkaratkaisusta. Ostovoimaa vahvistavan ratkaisun sijaan Teknologiateollisuuden työnantajat  haluaisi edetä epävarmaan tulevaisuuden näkymään vedoten hyvin maltillisella linjalla.

Työehtosopimuksen umpeutumista seuraavassa sopimuksettomassa tilassa työntekijöitä kuitenkin suojaa ns. jälkivaikutus: päättyneen sopimuksen työehtoja noudatetaan siihen saakka, kun uusi sopimus syntyy. Jälkivaikutus koskee myös nykyisiä paikallisia sopimuksia.

Sähköliittolaiset työskentelevät merkittävissä tehtävissä ja varmistavat omalta osaltaan suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskevat noin 2 000 jäsentämme.

Tästä Teollisuusliiton uutiseen.