Teknologiateollisuuden neuvottelutulos hallintojen käsittelyyn

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry saavuttivat eilisiltana valtakunnansovittelijan avustuksella neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloja koskevassa työriidassa. 

Työntekijä- ja työnantajapuoli käsittelevät seuraavaksi tuloksen hallinnoissaan.

Sopimusaloja koskevan työnseisauksen oli määrä alkaa 14. tammikuuta. Sähköliiton hallitus päätti viime viikon lopulla antaa tukensa valtakunnallisen yleissitovan työehtosopimuksen syntymiselle ja Teollisuusliitolle ilmoittamalla työnseisauksesta samaan aikaan.

Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan lisää, mikäli hallinnot hyväksyvät sen uudeksi työehtosopimukseksi.