Teknologiateollisuuden neuvottelut kariutuivat, sähköliittolaiset aloittavat työnseisauksen 14. tammikuuta

Valtakunnallisen yleissitovan työehtosopimuksen syntyminen on karannut yhä kauemmas, kun Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut kariutuivat maanantaina tuloksettomina. Sähköliiton hallitus on siksi päättänyt teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloilla työskentelevien sähköliittolaisten työnseisauksesta perjantaista 14. tammikuuta alkaen, mikäli asiassa ei päästä ratkaisuun sitä ennen.

Seisaus alkaa kello 0.00 alkavista työvuoroista, ja sen on määrä päättyä sunnuntaina 23. tammikuuta kello 23.59. Seisaus koskee muun muassa SSAB:n terästehtaita, Konecranesin nosturitehdasta, Outokummun terästehdasta ja kaivosta sekä Helsingin ja Turun telakoita.

Päätöksellään Sähköliitto antaa tukensa Teollisuusliitolle, joka on ilmoittanut aloja koskevasta työnseisauksesta. Joulukuun alussa molemmat ammattiliitot ilmoittivat aloja koskevasta ylityökiellosta ja työnantajan aloitteesta tapahtuneesta vuoronvaihtokiellosta. Kiellot päättyivät 19. joulukuuta.

Liittojen nyt ilmoittamat työnseisaukset koskevat kaikkiaan noin kolmeasataa toimipaikkaa ja noin tuhatta niissä työskentelevää sähköliittolaista. Lista toimipaikoista löytyy alla olevasta pdf-tiedostosta.

Työnseisauksen kanssa samaan aikaan alkaa myös Sähköliiton hallituksen päättämä muita teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusalojen yrityksiä koskeva ylityökielto ja työnantajan aloitteesta tapahtuva vuoronvaihtokielto. Myös tällä päätöksellä Sähköliitto tukee Teollisuusliittoa, joka on päättänyt vastaavista toimista. Kiellot päättyvät 23. tammikuuta kello 24.00.

Työehtosopimusneuvottelut katkesivat tuloksettomina palkkaerimielisyyksiin: Teknologiateollisuuden työnantajat ry olisi tarjonnut työntekijöille merkittävää ostovoiman heikennystä, vaikka yritysten tilauskannat ovat täynnä. Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloilla työskentelevät noin 2 000 sähköliittolaista ovat omalta osaltaan varmistamassa suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä.