Tartuntatautipäiväraha ja koulujen lähiopetuksen lopettaminen

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä. Koulujen lähiopetuksen lopettaminen ei ole edellä oleva määräys ja siksi koulujen lähiopetuksen lopettaminen ei anna oikeutta Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tilanne muuttuu jos lapsi sairastuu tartuntatautiin ja on sairauden johdosta määrätty karanteeniin tai eristykseen.

 

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää, että jokin näistä kolmesta ehdosta täyttyy (koskee myös alle 16-vuotiaan oman lapsen hoitoa):

  1. kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa töistä
  2. sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän karanteeniin tai eristettäväksi
  3. EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa eristetyllä tai karanteeniin määrätyllä henkilöllä on todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Jos koulujen lähiopetuksen lopettamisen johdosta joutuu jäämään pois töistä, pitää ensisijaisesti olla yhteydessä työnantajaan ja sopia menettelystä. Työnantajalla ei ole palkanmaksu velvollisuutta koulun lähiopetuksen lopettamisen takia, joten kannattaa sopia lomapäivien tai työajanlyhennysvapaiden käytöstä. Lomautusmenettelyssä toistaiseksi tulee noudattaa lain mukaista 14 päivän ilmoitusaikaa.