Takautuva oikeus työttömyysturvaan saattaa koskea sinua

Väliaikaisen lain mukaan kokonaan työttömiltä ei vaadita työllistymissuunnitelman laatimista 16.3. ja 30.6. välisenä aikana. Työttömällä työnhakijalla on siis mahdollisesti takautuva oikeus työttömyysturvaan, jos sen maksaminen on katkaistu siksi, että hän ei ole laatinut työllistymissuunnitelmaa tai antanut riittäviä tietoja työttömäksi ilmoittautuessaan.

Tarkista, koskeeko takautuva oikeus sinua. Jos työnhaussasi on ollut katkos 16. maaliskuuta jälkeen siksi, ettet ole antanut riittäviä tietoja tai laatinut suunnitelmaa, ole yhteydessä TE-toimistoon tarkistaaksesi oikeutesi.

Takautuva työttömyysturvaoikeus voi koskea sinua myös, jos 16. maaliskuuta jälkeen olet keskeyttänyt työllistymistä edistävän palvelun koronaepidemian vuoksi, et ole hakenut opiskelupaikkaa tai et ole noudattanut laadittua työllistymissuunnitelmaasi.

Työttömän työnhakijan tulee kuitenkin laatia työllistymissuunnitelma ennen väliaikaisen lain päättymistä 30. kesäkuuta. Samaan määräaikaan mennessä sinun tulee vastata TE-toimiston palvelutarpeen arviointiin. Jos suunnitelma jää tekemättä, työttömyysturvaoikeutesi voi katketa väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen jälkeen.

Väliaikaisen lain mukaan lomautetuiltakaan ei vaadita työllistymissuunnitelman laatimista ennen kuin heitä koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta.

Normaalitilanteessa työllistymissuunnitelma laaditaan ja palvelutarve arvioidaan osana työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista ja laiminlyönnin takia työnhaku ja oikeus työttömyysturvaan voivat katketa.

Lue lisää Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ.n sivulta.