Suomen hallituksen toimenpiteiden vaikutus ammattiosastoihin

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Sähköliiton ammattiosastojen toiminnan kannalta merkityksellisin toimenpide on julkisten kokoontumisten rajaaminen kymmeneen henkilöön ja suositus välttää tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Ammattiosasto on yksityinen toimija, mutta sen järjestämiin tilaisuuksiin sovelletaan kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta.

Ammattiosastojen on siirrettävä kaikkia kokouksiaan ja muita tilaisuuksiaan hallituksen päättämien, poikkeusoloja koskevien linjausten vuoksi. Sähköliiton ammattiosastojen sääntöjen 7 § 3mom. mukaan osaston hallitus voi päättää osaston kokoukseen osallistumisesta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Osaston hallitus antaa tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja siitä on mainittava kokouskutsussa. Kokouksia on siis periaatteessa mahdollista järjestää. Jos etäyhteyttä hyödynnetään kokouksen järjestelyissä on kuitenkin huomioitava se, että fyysinen kokous on kuitenkin järjestettävä ja siihen osallistuvien henkilöiden määrä on rajattava enintään kymmeneen.

Ammattiosaston hallituksen kokousten järjestämistä eivät rajoita muotomääräykset. Jos osaston hallituksella on tarve pitää kokouksia poikkeustilanteen aikana, se on mahdollista etäyhteyttä käyttäen. Kokousta ei ole tarpeellista järjestää fyysisesti, vaan se voidaan pitää kokonaan etäyhteyden kautta.

Sähköliiton hallitus pitää kokouksen 2.4. ja antaa tarvittavia lisäohjeita ammattiosastoille sen jälkeen