STUL: Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys pääosin vakaata

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenyritysten liikevaihdot kehittyivät viime vuonna suotuisasti. Pääosan kannattavuus on keskimäärin hyvällä tasolla; hajontaa syntyy sijainnin ja yritysten koon mukaan.

STUL:n teettämässä sähköasennusalan kannattavuustutkimuksessa käsiteltiin 738 yrityksen vuoden 2018 tilinpäätöstietoja. Määrä on 47 prosenttia liiton jäsenyrityksistä. Tutkimuksen jäsenyritysten jakauma noudattaa jäsenkunnan rakennetta: kaikista jäsenistä puolet tekee alle 500 000 euron liikevaihtoa.

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat kasvaneet selvästi kolmen viime vuoden aikana. Viime vuonna keskimääräinen yritys ylsi 3,2 prosentin kasvuun. Vaikka kasvuvauhti hidastui edelliseen vuoteen verrattuna, se oli edelleen maan talouden kasvuvahtia nopeampaa ja linjassa muun rakentamisalan kanssa.

Kehitys on kuitenkin epätasaista: parhaiten pärjänneen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tai enemmän ja heikoimman laski 13 prosenttia tai enemmän. Myös kokoluokittain tarkasteltuna liikevaihdon kehitys on epätasaista. 15 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset kasvoivat keskimäärin 5,5 prosenttia, kun taas pienimpien yritysten liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.

Kannattavuustutkimuksessa mukana olleet yritykset työllistävät keskimäärin 7 henkilöä, ja niiden keskimääräinen liikevaihto on 548 000 euroa.