STUL: Rakentamisen suhdannetilanne hyvä, odotukset syksyä matalammat

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsentensä keskuudessa toteuttaman suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen myönteiseen kehitykseen on edelleen heikentynyt syksystä.

Sähköurakoitsijat uskovat korjausrakentamisen kasvuun, mutta erityisesti sähkösuunnittelijoiden odotukset ovat syksyisiä heikommat kaikilla rakentamisen osa-alueilla. 

Vastausten perusteella rakentamisen vilkkaudessa on meneillään korkeasuhdanteen jälkeinen käänne. Tilanne on vielä jokseenkin kohtuullinen, mutta odotuksissa on nähtävissä jo harmaita sävyjä: sähköisen talotekniikka-alan toimijat ennustavat rakentamisen volyymien laskevan, erityisesti uudisrakentamisessa.

Näkymissä on alueellisesti isojakin eroja. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa odotetaan rakennustuotannon pysyvän ennallaan, kun taas Pohjois-Karjalassa rakentamisen arvioidaan hiljenevän tulevalla puolivuotiskaudella.

Korjausrakentamisen kasvuodotuksia jo 15 vuotta

Uudistuotannon osalta odotukset ovat heikoimmat asuntotuotannossa, mikä on linjassa Rakennusteollisuuden raportoiman aloitusten vähentymisen kanssa. Muutos näkyy suunnittelijoiden vastauksissa urakoitsijoita selvemmin. Korjausrakentaminen kokonaisuudessaan jatkaa kasvuaan; kasvuodotuksia onkin raportoitu suhdannekatsauksissa koko kyselyhistorian ajan keväästä 2004 alkaen.

Tarjouskyselyjen määrä ja työkannan pituus on urakoitsijoilla pysynyt ennallaan viime syksyyn verrattuna, suunnittelijoilla hieman parantunut. Työkannan mediaani on kyselystä toiseen 4 kuukaudessa. Töiden hintatason raportoidaan pysyneen pääosin ennallaan, sillä vain yksi kymmenestä kertoo hintojen nousseen. Kustannustason kohoaminen ja alan tiukka kilpailutilanne niin töistä kuin tekijöistäkin luovat painetta hinnoittelulle ja kannattavuudelle.

Urakoitsijat ja suunnittelijat arvioivat tulostason pysyvän vuoden 2018 tasolla. Erityisesti urakoitsijoilla näyttää olevan hienoista henkilöstön lisäystarvettakin.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 2019 STUL:n ja NSS:n jäsenille. Vastausprosentti oli 17.