STUL ja NSS kysyivät: Rakentamisen huippusuhdanne on ohi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULn ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan rakentamisen huippusuhdanne on ohi. Odotukset ovat kevään suhdannekyselyn tuloksiin verrattuna pessimistisempiä kaikilla rakentamisen osa-alueilla. Korjausrakentamisen kasvuun jaksetaan kuitenkin edelleen uskoa.

 Tämän vuoden puolelle työkantaa vielä riittää, mutta tarjouskyselyiden määrät enteilevät tilanteen heikkenevän tulevana vuotena. Arviot tuotannon muutoksista merkinnevät tuotannon laskua kaikilla uudistuotannon osa-alueilla, sanoo Sähköurakoitsijaliiton talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

Odotukset ovat matalimmat asuntojen uudistuotannossa, mutta myös toimisto- ja liikerakentamisen volyymien odotetaan laskevan selvästi.

Kokonaistuotannon muutos on miinusmerkkinen kautta maan Varsinais-Suomea lukuun ottamatta, jossa sähköisen talotekniikan yritykset odottavat rakennustuotannon volyymien pysyvän lähes ennallaan.

Huolena kilpailun kiristyminen

Erityisesti sähkösuunnittelua koskevien tarjouskyselyiden määrä on pienentynyt verrattuna kesään, mutta myös urakoitsijoiden palveluiden kysyntä on vähentynyt. Todellinen kysynnän lasku saattaa olla jopa mitattua suurempi, sillä nykyiseen kauppatapaan kuuluu lähettää tarjouspyyntöjä aikaisempaa laajemmalle joukolle.

Urakoinnin hinnat ovat pysyneet ennallaan, suunnittelutöiden hinnat ovat hieman nousseet. Kilpailun uskotaan kiristyvän töiden vähetessä, ja huoli kannattavuudesta nostaa päätään.

Yksi vastaajista kertoi, että töitä otetaan edelleen todella pienellä katteella. Toinen vastaaja puolestaan esitti toiveen, ettei kilpailu polkisi sähköurakoinnin hintatasoa enää nykyistä alemmaksi.

Tulostason kehitystä koskevissa odotuksissa on aikaisempaa enemmän hajontaa. Joka neljäs vastaaja uskoo tuloksensa kohenevan ja joka neljäs puolestaan heikentyvän. Tämä vastaa toimialan kannattavuustutkimuksen tuloksia.

Kysely lähetettiin lokakuussa STULin ja NSS:n jäsenistölle, josta 17 prosenttia vastasi.