STEK on nyt Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n nimi on muutettu vastaamaan paremmin sen nykyistä toimintaa. Uusi nimi on Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry. 

– Aiempi nimi  antoi toiminnastamme liian suppean kuvan, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. – Tänä päivänä STEK tuottaa, kerää ja jakaa tietoa sähkön turvallisen ja luotettavan käytön ohella myös sähköisistä energiatehokkuusratkaisuista sekä älykkäistä sähköjärjestelmistä. Nimi haluttiinkin päivittää toimintaa vastaavaksi niin, että lyhenne STEK säilyy ennallaan, hän jatkaa.

STEK on nyt toiminut 25 vuotta. Tehtäväkenttää päätettiin laajentaa merkittävästi vuonna 2014, jolloin yhdistykselle palkattiin ensimmäinen kokopäivätoiminen toimitusjohtaja. Näkyvimpiä toiminnan muotoja on kaikki kouluasteet kattava oppilaitosyhteistyö.

STEK tukee vuosittain yli miljoonalla eurolla oppilaitosyhteistyötä, sähköalan korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen  sekä lasten ja nuorten tekniikan alan osaamisen kehittämistä. Se rahoittaa myös sähköistyalan yleishyödyllisiä hankkeita.