Sopimusaloille 008 ja 010 tessit

Sähköliitto on hyväksynyt neuvottelutulokset huolto- ja kunnossapitoalan sekä puolustusministeriön sopimusalan uusiksi työehtosopimuksiksi. Työnantajapuoli huolto- ja kunnossapitoalan sopimuksessa on Palvelualojen työnantajat Palta ry, joka käsittelee neuvottelutulosta viikolla 27. Puolustusministeriön työehtosopimus on neuvoteltu Puolustusministeriön kanssa.

Huolto-ja kunnossapitoalan sopimus on palkkaratkaisultaan sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukainen: työntekijöiden palkkoja, palkkataulukoita, urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta ja euromääräisiä lisiä korotetaan tänä ja ensi vuonna 1,7 prosentilla.

Korotus tulee tänä vuonna voimaan 1. kesäkuuta tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Ensi vuonna korotus tehdään 1. maaliskuuta tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Myös puolustusministeriön sopimusalan yleiskorotukset ovat samansuuruiset. Alan palkkaus on aiemmin määräytynyt Palta ry:n sähköistys- ja sähköasennusalan sopimuksen mukaan, jossa ei ole ollut käytössä henkilökohtaista vähimmäisaikapalkkataulukkoa A3. Nyt neuvotellussa sopimuksessa palkkaus muodostuu suoraan taulukosta, ellei virastokohtainen matriisi anna enemmän.

Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön tänä vuonna 1. kesäkuuta alkaen. Myös luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia on sopimuksessa täsmennetty.

Kumpikin sopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.