Sopimisen sijasta saneluun turvautuneen UPM:n neljälle yhtiölle työtaisteluvaroitus

Sähköliitto on tänään antanut työtaisteluvaroituksen UPM:lle. Työnseisaus alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 22. tammikuuta neljässä UPM-yhtiössä, ellei uudesta työehtosopimuksesta päästä sopuun. Työtaistelun piirissä ovat UPM Communication Papers Oy, UPM Raflatac Oy, UPM Specialty Papers Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Tämän viikon tiistaina myös Paperiliitto antoi työtaisteluvaroituksen kaikkiin UPM:n paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattaneisiin tehtaisiin vastaavalle ajalle.

Sekä Sähköliitto että Paperiliitto ovat syksyn mittaan solmineet useita yrityskohtaisia työehtosopimuksia paperiteollisuusyritysten kanssa uudessa tilanteessa, jossa päättyvien työehtosopimusten työnantajapuoli on irtautunut valtakunnallisista työehtosopimuksista.

Sopimisen piti muutoksessa siirtyä yritysten harteille. Muut yritykset ovatkin ottaneet tehtävän tosissaan, vain UPM on ollut siihen kyvytön. Sopimisen sijaan yhtiö on julistanut ottavansa käyttöön itsensä yksipuolisesti määrittelemät työsuhteen ehdot ensi vuoden alusta lähtien ja uhannut sulkea tehtaitaan, jos työntekijät käyttävät laillista työtaisteluoikeuttaan. 

Ammattiyhdistysliikkeelle ei sanelun edessä jää muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä ratkaisuun työtaistelun keinoin.

Vain työehtosopimus takaa, että siinä sovitut työehdot ovat voimassa niin kauan kuin seuraava työehtosopimus solmitaan. Mikäli työntekijöihin alettaisiin soveltaa työnantajan yksin määrittelemiä työehtoja, työnantaja voisi irtisanoa ne milloin tahansa. Minkäänlaista taetta niiden jatkuvuudesta ei olisi.